• Bogdana Bolte BB, 14000 Valjevo, Srbija
  • +381-14/222-938

Profili

Sečeni flahovi dobijeni su sečenjem tabli lima i ispravljanjem dobijenih traka. Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu:

 EN 10025

Asortiman sečenih flahova obuhvata:

Debljina (mm) 3 - 10
Širina (mm) 17 - 60
Dužina (mm) 2000 - 3000

Sečeni flahovi se po zahtevu kupca, a bez naknade, mogu seći na potrebnu dimenziju.

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Toplovaljani flahovi (pljosnati čelici), sa hemijskim i mehaničkim osobinama prema standardima:

 EN 10025 i EN 10083-1

Asortiman valjanih flahova obuhvata:

Debljina (mm) 2 - 30
Širina (mm) 12 - 200
Dužina (mm) 6000

Valjani flahovi se po zahtevu kupca mogu seći na potrebnu dimenziju.

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Toplovaljani jednokraki L-profili, sa hemijskim i mehaničkim osobinama prema standardu:

EN 10025

Mere profila definisane su standardom:

 EN 10056-1

Asortiman toplovaljanih jednokrakih L-profila obuhvata:

lprofili

Oznaka Mere u mm Masa u kg/m
R T R
20x20x3 20 3 3,5 0,88
25x25x3 25 3 3,5 1,12
30x30x3 30 3 5 1,36
35x35x4 35 4 5 2,09
40x40x4 40 4 6 2,42
45x45x4 45 4 7 3,06
50x50x5 50 5 7 3,77
60x60x6 60 6 8 5,42
70x70x7 70 7 9 7,38
80x80x8 80 8 10 9,63
90x90x9 90 9 11 12,20
100x100x10 100 10 12 15,00

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina je 6 i 12 m. Profili se prema zahtevu kupca mogu seći na željenu dimenziju.

L-profili se mogu isporučivati i kao raznokraki, u dimenzijama od 60x40x5 do 120x80x10.

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Toplovaljani UNP nosači sa hemijskim i mehaničkim osobinama prema standardu:

EN 10025

Mere profila definisane su standardom:

DIN 1026

Asortiman toplovaljanih UNP nosača obuhvata:

unp

Oznaka Mere u mm Masa u kg/m
H B S T
UNP 30 30 33 5 7 4,27
UNP 40 40 35 5 7 4,87
UNP 50 50 38 5 7 5,59
UNP 60 60 30 6 6 5,07
UNP 65 65 42 5,5 7,5 7,09
UNP 80 80 45 6 8 8,90
UNP 100 100 50 6 8,5 10,90
UNP 120 120 55 7 9 13,70
UNP 140 140 60 7 10 16,40
UNP 160 160 65 7,5 10,5 19,30
UNP 180 180 70 8 11 22,50
UNP 200 200 75 8,5 11,5 26,00
UNP 220 220 80 9 12,5 30,00
UNP 240 240 85 9,5 13 34,00
UNP 260 260 90 10 14 39,50
UNP 280 280 95 10 15 43,00
UNP 300 300 100 10 16 48,00
UNP 320 320 100 14 17,5 61,00

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina je 6 i 12 m. Profili se prema zahtevu kupca mogu seći na željenu dimenziju.

Dužina profila van navedene posebno se ugovara.

Toplovaljani INP nosači sa hemijskim i mehaničkim osobinama prema standardu:

EN 10025

Mere profila definisane su standardom:

DIN 1025-1

Asortiman toplovaljanih INP nosača obuhvata:

unp

Oznaka Mere u mm Masa u kg/m
H B S T
INP 80 80 42 3,9 5,9 6,10
INP 100 100 50 4,5 6,8 8,50
INP 120 120 58 5,1 7,7 11,50
INP 140 140 66 5,7 8,6 14,70
INP 160 160 74 6,3 9,5 18,50
INP 180 180 82 6,9 10,4 22,50
INP 200 200 90 7,5 11,3 27,00
INP 220 220 98 8,1 12,2 32,00
INP 240 240 106 8,7 13,1 37,00
INP 260 260 113 9,4 14,1 43,00
INP 280 280 119 10,1 15,2 49,00
INP 300 300 125 10,8 16,2 56,00
INP 320 320 131 11,5 17,3 63,00

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina je 6 i 12 m. Profili se prema zahtevu kupca mogu seći na željenu dimenziju.

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Toplovaljani IPE nosači sa hemijskim i mehaničkim osobinama prema standardu:

EN 10025

Mere profila definisane su standardom:

DIN 10034

Asortiman toplovaljanih IPE nosača obuhvata:

unp

Oznaka Mere u mm Masa u kg/m
H B S T
IPE 80 80 46 3,8 5,2 6,2
IPE 100 100 55 4,1 5,7 8,3
IPE 120 120 64 4,4 6,3 10,7
IPE 140 140 73 4,7 6,9 13,12
IPE 160 160 82 5 7,4 16,2
IPE 180 180 91 5,3 8 19,3
IPE 200 200 100 5,6 8,5 23
IPE 220 220 110 5,9 9,2 26,9
IPE 240 240 120 6,2 9,8 31,5
IPE 270 270 135 6,6 10,2 37
IPE 300 300 150 7,1 10,7 43,3

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina je 6 i 12 m. Profili se prema zahtevu kupca mogu seći na željenu dimenziju.

Dužine profila van navedenih posebno se ugovaraju.

Toplovaljani IPB (HEB) nosači sa hemijskim i mehaničkim osobinama prema standardu:

 EN 10025

Mere profila definisane su standardom:

 DIN 10034

Asortiman toplovaljanih IPB (HEB) nosača obuhvata:

3

Oznaka Mere u mm Masa u kg/m
H B S T
IPB 100 100 100 6 10 20,9
IPB 120 120 120 6,5 11 26,7
IPB 140 140 140 7 12 34,5
IPB 160 160 160 8 13 43,7
IPB 180 180 180 8,5 14 52,5
IPB 200 200 200 9 15 63
IPB 220 220 220 9,5 16 73
IPB 240 240 240 10 17 85
IPB 260 260 260 10 17.5 95
IPB 280 280 280 10,5 18 106
IPB 300 300 300 11 19 120

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina je 6 i 12 m. Profili se prema zahtevu kupca mogu seći na željenu dimenziju.

Dužine profila van navedene posebno se ugovaraju.

Toplovaljani IPBv (HEM) nosači sa hemijskim i mehaničkim osobinama prema standardu:

EN 10025

Mere profila definisane su standardom:

EN 10034

Asortiman toplovaljanih INP nosača obuhvata:

4

Oznaka Mere u mm Masa u kg/m
H B S T
IPBv 100 100 120 12 20 42,8
IPBv 120 120 140 12,5 21 53,4
IPBv 140 140 160 13 22 64,8
IPBv 160 160 180 14 23 78,1
IPBv 180 180 200 14,5 24 91,1
IPBv 200 200 220 15 25 106,0
IPBv 220 220 240 15.5 26 120,0
IPBv 240 240 270 18 32 161,0
IPBv 260 260 290 18 32,5 176,0
IPBv 280 280 310 18,5 33 194,0
IPBv 300 300 340 21 39 244,0

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina je 6 i 12 m. Profili se prema zahtevu kupca mogu seći na željenu dimenziju.

Dužine profila van navedenih posebno se ugovaraju.

Toplovaljani IPB-l (HEA) sa hemijskim i mehaničkim osobinama prema standardu:

EN 10025

Mere profila definisane su standardom:

EN 10034

Asortiman toplovaljanih IPB-l (HEA) nosača obuhvata:

5

Oznaka Mere u mm Masa u kg/m
H B S T
IPBi 100 96 100 5 8 17,1
IPBi 120 114 120 5 8 20,4
IPBi 140 133 140 5,5 8,5 25,3
IPBi 160 152 160 6 9 31,2
IPBi 180 171 180 6 9,5 36,4
IPBi 200 190 200 6,5 10 43
IPBi 220 210 220 7 11 52
IPBi 240 230 240 7,5 12 62
IPBi 260 250 260 7,5 12,5 70
IPBi 280 270 280 8 13 78
IPBi 300 290 300 8,5 14 90

U pogledu kvaliteta na raspolaganju su sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina je 6 i 12 m. Profili se prema zahtevu kupca mogu seći na željenu dimenziju.

Dužine profila van navedenih posebno se ugovaraju.

Top