• Bogdana Bolte BB, 14000 Valjevo, Srbija
  • +381-14/222-938

Limovi

Toplovaljani limovi od konstrukcionih čelika, sa hemijskim sastavom i mehničko-tehnološkim osobinama koji odgovaraju standardu:

EN 10025

Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom:

EN 10051

Dimenzionalni program toplovaljanih limova obuhvata:

Debljina (mm) 1,5 - 100
Širina (mm) 1000 - 2000
Dužina (mm) 2000 - 12000

U pogledu kvaliteta lima, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0563
C45 Č.1531
C60 Č.1731
42CrMo4 Č.4732
51CrV4 Č.4830
27MnCrB5-2 -
Hardox 450 -

Toplovaljani lim se između 1.5 mm i 15 mm može isporučivati i kao luženi (dekapirani), što podrazumeva hemijsko tretiranje površine u cilju uklanjanja korozije.

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Rebrasti limovi imaju na jednoj površini utisnute reljefne šare koje se postižu odgovarajućim površinskim valjkom, a izrađuju se sa reljefnom površinom “romb” ili “suza”. Hemijski sastav i mehničko-tehnološke osobine definisani su standardom:

EN 10025

Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom:

DIN 59220

Dimenzionalni program rebrastih limova obuhvata:

Debljina (mm) 2 - 12
Širina (mm) 1250 -1500
Dužina (mm) 2000 - 6000

U pogledu kvaliteta lima, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Toplovaljani limovi za kotlove i sudove pod pritiskom, sa hemijskim sastavom i mehaničko-tehnološkim osobinama datim prema standardu:

EN 10028-2

Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom:

EN 10029 i EN 10051

Dimenzionalni program toplovaljanih kotlovskih limova obuhvata:

Debljina (mm) 3 - 60
Širina (mm) 1500 - 2000
Dužina (mm) 3000 - 6000

U pogledu kvaliteta lima, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
P 235 GH Č.1202
P 265 GH Č.1204
16Mo3 Č.7100
13CrMo4-5 Č.7400

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Hladnovaljani limovi od niskougljeničnih čelika, sa hemijskim sastavom i mehaničko-tehnološkim osobinama koji odgovaraju standardu:

 EN 10130

Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom:

 EN 10131

Hladnovaljani limovi se isporučuju u obliku:

  1. Široke trake u koturu
  2. Table
  3. Usko slitovane (podužno rasečene) trake u koturu

Dimenzionalni program hladnovaljanih limova u tablama obuhvata:

Debljina (mm) 0,4 - 3
Širina (mm) 1000 - 1500
Dužina (mm) 2000 - 3000

U pogledu kvaliteta lima, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
DC01 Č.0146
DC03 Č.0147
DC04 Č.0148
C45 Č.1531
C60 Č.1730
51CrV4 Č.4830

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Pocinkovani limovi dobijaju se toplim nanošenjm prevlake cinka sa obe strane lima, kontinuiranim provlačenjem kroz rastop cinka. Za njihovu proizvodnju koriste se hladnovaljani limovi od konstrukcionih čelika. Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu:

 EN 10142

Dozvoljena odstupanja su definisana standardom:

 SRPS C.B4.081

Pocinkovani limovi mogu se isporučivati u obliku:

  1. Šrioke trake u koturu
  2. Table
  3. Usko slitovane (podužno rasečene) trake u koturu
  4. Profilisanog (TR) lima, sa plastifikacijom ili bez

Dimenzionalni program pocinkovanih limova u tablama obuhvata:

Debljina (mm) 0,4 - 4
Širina (mm) 1000 - 1500
Dužina (mm) 2000 - 3000

U pogledu kvaliteta lima, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS Nanos cinka u g/m2
DX51D Č.Zn02 100
DX52D Č.Zn03 150
DX53D Č.Zn04 200
DX54D Č.Zn05 275

Debljine,  širine i dužine van navedenog posebno se ugovaraju.

Top