• Bogdana Bolte BB, 14000 Valjevo, Srbija
  • +381-14/222-938

Industrijska plastika

Industrijska plastika može biti zamena za materijale kao što su drvo, metal i staklo. Nudi prednost lakše obrade, rukovanja i proizvodnje. Zbog male specifične težine cena plastike je niža od cene istog tog komada napravljenog od tradicionalnih materijala. Mnoge vrste plastike su vrlo otporne na hemikalije i na habanje, te imaju veliku primenu u metalnoj, hemijskoj, tekstilnoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Industrijska plastika je dostupna u obliku šipke, ploče i cevi.

Poliamid 6 (PA 6) je čvrsti materijal sa visokom otpornošću na struganje, ljuštenje i udar sa dobrim mehaničkim svojstvima. Kod apsorbcije vlage povećana je otpornost na udarce i vibraciju. Pri tome su precizna mehanička, električka i dimenzionalna svojstva uslovljena vlagom. Ove važne karakteristike dodane su impresivnim paramterima cene i izrade.

Poliamid 6 MO (PA 6 MO) je opštenamenski Poliamid 6 punjen Molybdenumdisulphide (MoS2), i ima poboljšana klizna svojstva i nešto višu snagu kompresije. Otpornos na UV zračenje je poboljšana njegovom crnom bojom. Takođe je poboljšana otpornost na trošenje kao i niže površinsko trenje u odnosu na Poliamid PA 6. Aposrpcija vlage je nešto niža nego kod nepunjenog Poliamid PA 6.

Poliamid 6.6 (PA 6.6) je vrlo zbijene snage i poznat je po svojoj otpornosti na visoke temperature i rastezljivost. To je najtvrđi i najkrući oblik ekstrudiranog Poliamida. Glevne karakteristike su visoka otpornost na goriva, ulja, masti, većinu organskih kiselina i baza. Apsorpcija vlage je niža nego kod Poliamida 6.

Asortiman u pogledu dimenzija obuhvata:

Debljina (mm) Φ6 - Φ300
Širina (mm) 5 - 50
Dužina(mm) 1000x2000

Polipropilen se, zbog svoje velike otpornosi prema hemikalijama i mogućnosti varenja, upotrebljava za izradu različitih delova u hemijskoj i procesnoj industriji, te u visoko frekventnoj tehnici delova koji su izloženi manjim naprezanjima. Gustina ovog materijala je 0,91 g/cm3, modul elasticiteta je 1200 N/mm2, a područije primene je od 0 do 100 stepeni Celzijusa.

Asortiman u pogledu dimenzija obuhvata:

Debljina (mm) Φ16 - Φ180
Širina (mm) 8 - 50
Dužina(mm) 1000x2000

Poliacetal (POM C) je poznat po svojoj visokoj mehaničkoj otpornosti i dobrim antifrikcijskim svojstvima. Kako je apsorpcija vlage skoro nula, tačnost dimenzija i stabilnost su viši nego kod Poliamida 6. Fizička svojstva ostaju nepromenjena u različitim sredinama. Ovaj materijal se proizvodi kao natural i u crnoj boji upotrebom kopolimerne smole.

Asortiman u pogledu dimenzija obuhvata:

Dimenzija(mm) Φ10 - Φ180

Svojim fizičkim i termičkim karakteristikama pokriva sve poznate plastične materijale (sa dinamičkim i statičkim koeficijentom sličnim gvožđu). Ima široku primenu u mašinogradnji, elektro i hemijskoj industriji. Karakteristike mu se ne menjaju kod visokih i niskih temperatura, kao i pritisaka. PTFE je otporan na temperature od -200 stepeni do +260. Otporan je i na uticaj hemikalija.

Asortiman u pogledu dimenzija obuhvata:

Debljina (mm) Φ8 - Φ130
Širina (mm) 2 - 20
Dužina(mm) 1200x1200

Osnovna primena polietilena je u izradi mašinskih delova posebno izloženih habanju, uz vrlo dobro podnošenje naprezanja pri niskim temperaturama. Zadovoljava pri upotrebi kod nižeg pritiska i visokih brzina. Otpornost prema hemikalijama je vrlo dobra. Može se isporučivati i posebna varijanta pogodna za upotrebu u prehrambenoj industriji.

Asortiman u pogledu dimenzija obuhvata:

Dimenzija(mm) Φ10 - Φ180
Dimenzija(mm) 15 - 160
Formati table(mm) 1000x2000
Top