• Bogdana Bolte BB, 14000 Valjevo, Srbija
  • +381-14/222-938

Cevi

Čelične okrugle uzdužno varene cevi hladno oblikovanog osnovnog materijala izrađene od toplovaljane trake kvaliteta konstukcionih čelika, sa merama i podužnom masom prema standardu:

 EN 10220

Dozvoljena odstupanja su definisana standardom:

 EN 10219-2

Dimenzionalni program okruglih šavnih cevi obuhvata:

Dimenzija (") 3/8" - 6"
Dimenzija (mm) Φ17,3-Φ168,3
Debljina zida (mm) 1,5 - 8

U pogledu kvaliteta cevi, na raspolaganju su vam sledeće opcije

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina cevi je 6 m. Prema zahtevu kupca, a bez nadoknade, mogu se isporučivati cevi sečene na dužinu.

Dimenzionalni program od Φ12 do Φ60, sa debljinama zida od 0,6 mm do 2 mm mogu se isporučivati i u proizvodnji od hladnog i luženog (dekapiranog) lima.

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Čelične kvadratne uzdužno varene cevi hladno oblikovanog osnovnog materijala izrađene od toplovaljane trake kvaliteta konstrukcionih čelika, sa merama i podužnom masom prema standardu:

 EN 10220

Dozvoljena odstupanja su definisana standardom:

 EN 10219-2

Dimenzionalni program kvadratnih šavnih cevi obuhvata:

Dimenzija (mm) 13x13 - 250x250
Debljina zida (mm) 1,5 - 10

U pogledu kvaliteta cevi, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina cevi je 6 m. Prema zahtevu kupca, a bez nadoknade, mogu se isporučivati cevi sečene na dužinu.

Dimenzionalni program od 12×12 do 40×40, sa debljinama zida od 0,8 mm do 2 mm mogu se isporučivati i u proizvodnji od hladnog i luženog (dekapiranog) lima.

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Čelične profilne uzdužno varene cevi hladno oblikovanog osnovnog materijala izrađene od toplovaljane trake kvaliteta konstrukcionih čelika, sa merama i podužnom masom prema standardu:

 EN 10220

Dozvoljena odstupanja su definisana standardom:

 EN 10219-2

Dimenzionalni program profilnih šavnih cevi obuhvata:

Dimenzija (mm) 20x10 - 300x200
Debljina zida (mm) 1,5 - 10

U pogledu kvaliteta cevi, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361
S355 J2G3 Č.0562

Trgovačka dužina cevi je 6 m. Prema zahtevu kupca, a bez nadoknade, mogu se isporučivati cevi sečene na dužinu.

Dimenzionalni program od 15×10 do 60×30, sa debljinama zida od 0,8 mm do 2 mm mogu se isporučivati i u proizvodnji od hladnog i luženog (dekapiranog) lima.

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Čelične okrugle cevi hidrotestirane na pritisak od 25 ili 50 bari, sa mehaničko-tehničkim osobinama prema standardu:

EN 10255

Dozvoljena odstupanja su definisana standardom:

DIN 2440

Dimenzionalni program okruglih šavnih HT cevi obuhvata:

Dimenzija (") 3/8" - 6"
Dimenzija (mm) Φ17,3 - Φ168,3
Debljina zida (mm) 2,65 - 6

U pogledu kvaliteta cevi, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361

Profili za građevinsku bravariju izrađuju se u svim mogućim oblicima, čime udovoljavaju posebnim zahtevima projektanata. Odlikuju se velikom dimenzionalnom preciznošću za izradu bravarije. Poseduju dobro stanje površine što daje prikladnu osnovu za nanošenje zaštitnih premaza od korozije. Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu:

EN 10025

Program ZP profila u pogledu oblika i dimenzija obuhvata:

ZP 1321 x 1,8 mm
sa masom od 2,75 kg/m (alternativno, isporučuju se
debljine zida do 3 mm)
ZP 1021 x 1,8 mm
sa masom od 3,13 kg/m (alternativno, isporučuju se
debljine zida do 3 mm)
ZP 1004 x 1,8 mm
sa masom od 2,83 kg/m (alternativno, isporučuju se
debljine zida do 3 mm)
ZP 1304 x 1,8 mm
sa masom od 2,40 kg/m (alternativno, isporučuju se
debljine zida do 3 mm)
ZP 1804 x 1,8 mm
sa masom od 2,40 kg/m (alternativno, isporučuju se
debljine zida do 3 mm)
ZP 1104 x 1,8 mm
sa masom od 2,90 kg/m (alternativno, isporučuju se
debljine zida do 3 mm)
ZP 1204 x 1,8 mm
sa masom od 2,90 kg/m (alternativno, isporučuju se
debljine zida do 3 mm)
ZP 1221 x 1,8 mm
sa masom od 3,24 kg/m (alternativno, isporučuju se
debljine zida do 3 mm)

U pogledu kvaliteta ZP profila, na raspolaganju su vam sledeće opcije:

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361

Trgovačka dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca, a bez nadoknade, mogu se isporučivati ZP profili sečeni na dužinu.

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Za proizvodnju crnih šavnih cevi sa navojem koristi se toplovaljana traka. Crne cevi se pocinkuju uranjanjem u topli rastvor cinka pri temperaturi od oko 450 stepeni Celzijusa. Debljina sloja cinka, u zavisnosti od zahteva standarda može da bude min. 56 mikrona, a prema:

 EN 10240

Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu:

 EN 10025

Dozvoljena odstupanja su definisana standardom:

 EN 10219-2

Dimenzionalni program okruglih pocinkovanih cevi obuhvata:

Dimenzija (") 1/2" - 6"
Trgovačka dužina 6000 mm

U pogledu kvaliteta cevi, na raspolaganju su vam sledeće opcije: 

Kvalitet prema EN Kvalitet prema JUS
S235 JRG2 Č.0361

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Čelične cevi bez šava izrađene od ugljeničnog ili niskolegiranog čelika isporučuju se za provod fluida pritiska do 64 at i temperature do 120 stepeni Celzijusa. Mere i podužna masa definisani su standardom:

 EN 10220

Dozvoljena odstupanja su definisana standardom:

 EN 10219-2

Uobičajeni kvalitet bešavnih cevi je:

 P235TR1/P265TR1, odnosno Č.1212

Čelične cevi bez šava izrađene od čelika sa garantovanim osobinama na povišenim temperaturama upotrebljavaju se za ugrađivanje u kotlove, u sudove pod pritiskom i za izradu cevovoda, za rad na povišenim temperaturama do najviše 580 stepeni Celzijusa uz istovremeno dejstvo povišenog pritiska. Uobičajeni kvalitet bešavnih kotlovskih cevi je:

 P235GHTC1 prema standardu EN10216-2, odnosno Č.1214 prema JUS

Dimenzionalni program okruglih bešavnih i bešavnih kotlovskih cevi obuhvata:

Dimenzija (Φ) 17,3 - 711,2
Debljina (mm) 2,6 - 100
Dužina 6000 mm

Trgovačka dužina cevi je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu se isporučivati cevi sečene na dužinu.

Dimenzije i kvaliteti van navedenog posebno se ugovaraju.

Top