• Bogdana Bolte BB, 14000 Valjevo, Srbija
  • +381-14/222-938

Politika kvaliteta

Samo zadovoljni kupci će nam se vratiti, da ponovo kupe robu i koriste naše usluge, a redovnim korišćenjem naših usluga, osiguravaju dugoročni opstanak i razvoj INDUSTROMETAL-a, a samim tim i stabilnu egzistencijalnu osnovu svim zaposlenima u firmi.

Zato zadovoljenje ne samo zahteva, već i neiskazanih očekivanja naših kupaca, tj. osiguranje kvaliteta naših roba i usluga je obaveza svih zaposlenih. Ostvarenje navedenog cilja postiže se sprovođenjem sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, što podrazumeva:

Poštovanje relevantnih propisa u poslovanju preduzeća;
Indentifikaciju konteksta organizacije, značajnih zahteva značajnih zainteresovanih strana i oceni rizika i prilika;
Pouzdanost i sigurnost naših usluga, što znači da obaveze prihvatamo i ugovore sklapamo, samo na osnovu sagledavanja realnih mogućnost i uvek težimo da u potpunosti ispunimo preuzete obaveze;
Dostupnost i brzinu reagovanja – što znači da uvek stojimo na raspolaganju našim kupcima, po potrebi i van radnog vremena;
Ljubaznost – jer „lepa reč ne košta, ali svakome radost pruža” i dokazuje poštovanje sagovornika;
Uključivanje svih zaposlenih u ostvarenje ciljeva firme i briga o njihovom nivou obučenosti u skladu sa zahtevima radnih aktivnosti u izvršenju radnih zadataka, kao i njihovom zdravlju i bezbednosti na radu;
Razumevanje i poštovanje značaja svake aktivnosti u procesu, jer „lanac je toliko jak, koliko je jaka najslabija karika u lancu”;
Svestan i neprekidan rad na poboljšavanju kvaliteta usluga od strane svih zaposlenih, jer onaj ko ne napreduje – propada;
Odlučivanje na osnovu činjenica, jer kvalitetne odluke se mogu doneti samo na bazi konkretnih podataka i pouzdanih informacija;
Izgradnju uzajamno korisnih, partnerskih odnosa sa dobavljačima i kupcima, jer dugoročan uspeh se ne može ostvariti bez uspešnih i pouzdanih poslovnih partnera.

Top